• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

กิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าชุมชน ตลาดสีเขียว ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

10 ก.ย. 2563 อ่าน [1]

...
         วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าชุมชน ตลาดสีเขียว ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการจำหน่ายสินค้าภายในตลาด เกิดการจับจ่ายใช้สอยสร้างบรรยากาศที่ดีในตลาดสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการร้านค้าในตลาด รวมทั้งบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาพิเศษ ได้แก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย และไข่ไก่ รวมทั้งการซื้อสินค้าสะสมคูปองเพื่อแลกของรางวัล ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมฯ วันนี้เป็นวันที่ ๒ ณ ตลาดสีเขียว ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์