• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และ 2 ครั้งที่ 3/2563

10 ก.ย. 2563 อ่าน [5]

...
วันพฤหัสบดีที่  10  กันยายน  2563  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และ 2 ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ ZOOM เพื่อติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และ  2  และแผนงานบูรณาการกลุ่มภาคตะวันออก 1 และ 2 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปี  2564  เพื่อรายงานผลให้กระทรวงฯ ทราบต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์