• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกบิสคลับจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

28 ส.ค. 2561 อ่าน [2]

...

 วันศุกร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกบิสคลับจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์บิสคลับจังหวัดระยองและการดำเนินงานบิสคลับจังหวัดระยอง รวมถึงร่วมจัดทำแผนพัฒนาบิสคลับจังหวัดระยองและกำหนดเกณฑ์พิจารณาสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน การตลาด เป็นต้น ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง โดยมีนางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์