• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะทำงานสำรวจข้อมูลประชากรแฝงในจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

28 ส.ค. 2561 อ่าน [4]

...

  วันจันทร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะทำงานสำรวจข้อมูลประชากรแฝงในจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาทบทวนกรอบแนวทางการดำเนินการ การแบ่งข้อมูลประชากรแฝงที่มีอยู่ในระบบ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน และข้อเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหา รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานสำรวจข้อมูลประชากรแฝงในจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง โดยนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบนางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์