• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

โครงการสัมมนา “เศรษฐกิจหลังโควิด-19 กับชีวิตใหม่ (New Normal) บนพื้นที่ EEC”

18 ก.ย. 2563 อ่าน [1]

...
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการสัมมนา “เศรษฐกิจหลังโควิด-19 กับชีวิตใหม่ (New Normal) บนพื้นที่ EEC” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจได้มองเห็นโอกาสและทิศทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมถึงการปรับตัวภายหลังจากวิกฤตโรคโควิด-19 ในรูปแบบของ New Normal และเตรียมความพร้อมให้ทันต่อสถานการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ประเทศและเศรษฐกิจโลก ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์