• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

หลักเกณฑ์ วิธีการ ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563

กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน 18 ก.ย. 2563 อ่าน [11]

...
รัฐบาลจ่ายเงินประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันต่อเนื่อง สำหรับ การจ่ายเงินตั้งแต่งวดที่ 10 ถึงงวดที่ 13 ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย

ที่กิโลกรัมละ 4 บาท กับราคาตลาตอ้างอิงให้แก่กษตรกร โดยจ่ายทุกวันที่ 15

(หากตรงวันหยุดเลื่อนจ่ายเร็วขึ้น)
เริ่มงวดที่ 10 ในวันที่ 15 กันยายน 2563

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์