• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สถาบัน APi ประกาศเดินหน้าเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย

https://www.commercenewsagency.com 22 ก.ย. 2563 อ่าน [2]

...
สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) ประกาศเดินหน้าสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรนวัตกรรมของไทย เตรียมจัดจับคู่ผู้คิดค้นงานวิจัยกับผู้ประกอบการ เพิ่มช่องทางขายเข้าสู่ห้าง และออนไลน์ พร้อมดึง สกสว.-สวทช. เข้ามาช่วยสนับสนุน หลังผลงานปี 63 ทะลุเป้า ช่วยผู้ประกอบการมีโอกาสค้าขายกว่า 600 ราย
         
นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2564 สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของกรมฯ มีแผนที่จะส่งเสริม ผลักดัน และสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมที่จะดำเนินการ เช่น การต่อยอดงานวิจัยสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยระหว่างเจ้าของผลงานวิจัยและผู้ประกอบการ เพื่อผลักดันให้มีสินค้าเกษตรนวัตกรรมรายการใหม่ๆ การประกวดรางวัลสินค้าเกษตรนวัตกรรม เพื่อหาสินค้าที่โดดเด่นรายการใหม่ การส่งเสริมการขายร่วมกับห้างค้าปลีกสมัยใหม่ (โมเดิร์นเทรด) และการขยายตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างโอกาสในการทำตลาดให้กับผู้ประกอบการ 
         
ทั้งนี้ สถาบัน APi ยังมีแผนที่จะขยายความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรเพิ่มมากขึ้น เช่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม
สำหรับผลการทำงานในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา สถาบัน APi สามารถผลักดันและเสริมสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมกว่า 600 ราย ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด APi Parade 2020 การเจรจาจับคู่ธุรกิจ การเข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน Gulfood 2020 ณ เมืองดูไบ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และการสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ APi Inspirational Talk 2020 เป็นต้น ซึ่งสามารถผลักดันให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมเป็นที่รู้จัก และเพิ่มโอกาสในการทำตลาดได้เพิ่มขึ้น
         
นอกจากนี้ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 สถาบัน APi ได้จับมือร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการทั้งในส่วนของช่องทางออนไลน์ เช่น JD Central และ The Hub Thailand และในส่วนของช่องทางออฟไลน์ เช่น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด และบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ทำให้สินค้าเกษตรนวัตกรรม ยังสามารถจำหน่ายได้
         

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่มีแนวคิดในการนำผลิตผลทางการเกษตรของไทยมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าเกษตรนวัตกรรม แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร หรือหากมีสินค้าอยู่แล้ว และมีความประสงค์ที่จะเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ สามารถติดต่อมาที่สถาบัน APi ได้ โดยพร้อมที่จะเป็นหน่วยงานกลางที่คอยเชื่อมโยงการทำงานของทุกภาคส่วน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการสามารถผลักดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมให้ออกสู่ตลาด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์