• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา "Smart Service บริการวิถีใหม่ สู่ตลาดออนไลน์" ปักหมุด 5 พื้นที่

25 ก.ย. 2563 อ่าน [41]

...
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Smart Service บริการวิถีใหม่ สู่ตลาดออนไลน์" กิจกรรมเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจที่มีมูลค่าสูง ปีงบประมาณ 2564 เพื่อเสริมสร้างองค์กรความรู้ด้านบริหารจัดการให้ธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ เป็นมืออาชีพ และสามารถพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดสมัยใหม่ให้สามารถแข่งขันได้ในโลกยุคใหม่ ตลอดจนการค้นหาช่องทางและโอกาสทางธุรกิจด้วย Digital Tool จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้

1. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมดิ อิมพิเรียล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
2. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมปุระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนต์แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
4. 3 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม นิว แทรเวิล ลอด์จ จังหวัดจันทบุรี
5. 21 ธันวาคม 2563 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

smart service 1.PDF


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์