• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

30 ก.ย. 2563 อ่าน [129]

...
- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี 2564 >>ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

- รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลอง 2564 >>ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี 2563 >>ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

- รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลอง 2563 >>ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

- แบบรายงานการประเมินผลตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564>>ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
 
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

งบทดลองประจำงวด 1-16 ปี 2563.pdf

2.รายละเอียดประกอบรายการบัญชีฯ.pdf

20211028173209.pdf

2564 งวดที่1.pdf

2564 งวดที่7.pdf

2564 งวดที่8.pdf

2564 งวดที่9.pdf

2564 งวดที่10.pdf

2564 งวดที่11.pdf

2564 งวดที่12.pdf

2564 งวดที่3.pdf

2564 งวดที่2.pdf

2564 งวดที่6.pdf

2564 งวดที่5.pdf

2564 งวดที่4.pdf

2564 งวดที่3.pdf

2564 งวดที่4.pdf

2564 งวดที่5.pdf

2564 งวดที่6.pdf

2564 งวดที่7.pdf

2564 งวดที่8.pdf

2564 งวดที่9.pdf

2564 งวดที่10.pdf

2564 งวดที่11.pdf

2564 งวดที่12.pdf

2564 งวดที่1-16.pdf

รายงานทดลองงวด1-16 ปี 2564.pdf

รายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง 2564.pdf

20211229113811.pdf

20211229113044.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์