• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ แห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 28

5 ต.ค. 2563 อ่าน [58]

...
ด้วยบริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ซึ่งเป็นบริษัทจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ ได้กำหนดจัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี ด้านกระบวนการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ยารักษษโรค และเครื่องอุปโภคบริโภคนานาชาติ ในชื่องาน โพรแพ็ค เอเชีย 2020 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

จุดประสงค์การจัดงานเพื่อเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอ ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านสินค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัยให้กับผู้ประกอบการและนักธุรกิจชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย งานโพรแพ็ค เอเชีย นับเป็นงานแสดงสินค้า เทคโนโลยี ด้านการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ที่ครบวงจรใช้สำหรับการผลิ่วงต้นน้ำจนถึงปลายน้ำในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค สินค้าอุปโภคบริโภค ภายในงานนอกจากมีการจัดคูหาแสดงสินค้า เทคโนโลยี เครื่องจักร โซลูชั่นในการดำเนินธุรกิจแล้ว ยังมีการจับคูเจรจาธุรกิจ การจัดประชุม และสัมมนา พร้อมการแข่งขันการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการจากองค์กร หน่วยงาน และบริษัทพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนในภาคอุตสาหกรรมทั้งไทยและต่างประเทศ

งาน โพรเเพ็ค เอเชีย 2020 นับเป็นการจัดงานปีที่8 และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ผู้จัดงานได้ปรับรูปแบบการจัดงาน เป็นการจัดงานในรูปแบบ ไฮบริด เอ็กซ์ซิบิชั่น (Hybrid Exhibition) ซึ่ีงเป็นการจัดแสดงแบบผสมผสาน การจัดงานแสดงสินคาแบบทั่วไป ร่วมด้วยการจัดแสดงงานแสดงสินค้าแบบออนไลน์ (Online Exhibition) ผู้เข้าชมงานสามารถเข้าร่วมงานออนไลน์ได้ตลอดระยะเวลาการจัดงานและในขณะเดียวกันผู้ที่เดินทางไปร่วมงานนิทรรศการจริงจะเข้าชมงานได้ตามเวลาที่เปิดปิด และยังสามารถที่จะใช้บริการออนไลน์เพื่อค้นหาสินค้าและเจรจาธุรกิจทางออนไลน์ได้เช่นกัน สำหรับด้านความปลอดภัยของผู้ร่วมงานนั้น ทางผู้จัดงานได้วางมาตรการการคัดกรอง และการควบคุมด้านสุขอนามัยอย่างเต็มที่ เพื่อดูแลผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมชมงานตลอดเวลาที่อยู่ภายในงานตามมาตรการเฝ้าระวังและติดตามการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19


กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2563
ฮอลล์ 101 - 104 ไบเทค บางนา
เวลา 09.00-18.00 น.

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.propalasia.com


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์