• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT

8 ต.ค. 2563 อ่าน [126]

...
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำเนินการส่งเสริมร้านอาหารไทยในประเทศให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพร้านอาหารไทยให้มีคุณภาพและสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศได้มากขึ้น ภายใต้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ที่มีเอกลักษณ์ด้านอาหารไทยที่ดี ใส่ใจด้านคุณภาพ รสชาติ และการบริการ โดยคัดเลือกร้านอาหารไทย ในพื้นที่จังหวัด ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT โดยตั้งแต่ปี 2561 - 2563 จังหวัดระยองมีร้านอาหารที่ผ่านการพิจารณา จำนวน 12ร้าน

1. ร้านตำนานป่า  
    > http://www.tamnanpar-rayong.com
    โทร...038-928222          
2. ร้านแหลมเจริญซีฟู้ด สาขาระยอง  
    > https://www.facebook.com/LaemChareon
3. ร้านเทอราคอตต้า
     > https://www.facebook.com/Terracotta-Rayong-353323418406446
     > http://terracotta-rayong.com/