• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ตรวจสอบสต็อกยางพาราของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยอง

9 ต.ค. 2563 อ่าน [2]

...
วันที่ 7 - 8 ที่ ตุลาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับคณะทำงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกยางพาราคงเหลือของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของภาครัฐ ตามแผนการตรวจสอบสต็อกยางพารา ระยะที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย ซึ่งมีลักษณะเป็นโรงงานจำนวน 1 แห่ง ที่ได้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของภาครัฐ และเป็นผู้ประกอบการซื้อและขายยางพารา จำนวน 8 ราย ในการตรวจสอบสต็อกยางพาราคงเหลือดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์