• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

“พาณิชย์”ขึ้นทะเบียน GI “ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์-ส้มแม่สิน” รวมทั้งปี 18 รายการ

https://www.commercenewsagency.com 9 ต.ค. 2563 อ่าน [4]

...
กรมทรัพย์สินทางปัญญาโชว์ผลงานขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้จำนวน 18 รายการ รวมมีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรวม 134 รายการ โดยมี 2 รายการล่าสุด “ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์” และ “ส้มแม่สิน” เตรียมผลักดันให้มีระบบควบคุมมาตรฐาน พร้อมเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
         
ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า ปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถผลักดันการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ได้อย่างต่อเนื่อง โดยประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทยรวม 18 รายการ ทำให้ปัจจุบันมีสินค้า GI ไทยที่ขึ้นทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 134 รายการ สร้างมูลค่าการตลาดให้สินค้าชุมชนกว่า 5,378 ล้านบาท และยังมีคำขอ GI ไทยที่อยู่ระหว่างพิจารณาอีก 21 คำขอ
         
ทั้งนี้ ล่าสุดได้รับขึ้นทะเบียน GI อีก 2 รายการ ได้แก่ 1.ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ ซึ่งขึ้นทะเบียนทั้งข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวขาว ที่แปรรูปมาจาก ข้าวหอมมะลิพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15 ปลูกในฤดูนาปี บนพื้นที่ที่มีแร่ธาตุจากดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ อันอุดมสมบูรณ์ ทำให้เมล็ดข้าวเรียวยาว เลื่อมมัน มีท้องไข่น้อย เมื่อหุงสุกจะเหนียวนุ่มไม่แข็งกระด้าง
2.ส้มแม่สิน จังหวัดสุโขทัย เป็นส้มพันธุ์ส้มเขียวหวาน ผลค่อนข้างกลมแป้นเล็กน้อย เนื้อในผลมีสีส้ม อมทอง รสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อแน่น ผนังกลีบบาง ถุงส้มนิ่ม สีเปลือกแตกต่างกันไปตามฤดูกาล โดยฤดูหนาว จะมีเปลือกสีทอง ฤดูร้อนเปลือกสีน้ำตาลมีกระ และฤดูฝนเปลือกสีเขียวปนสีน้ำตาล


หลังจากที่สินค้าเหล่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าผลักดันให้มีการจัดทำระบบควบคุมมาตรฐานสินค้า GI เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า ตลอดจนส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์และช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้สินค้า GI ไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้างและสร้างรายได้สู่ชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์