• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง (กรอ. จังหวัดระยอง) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑)

4 ก.ย. 2561 อ่าน [3]

...

วันจันทร์ ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง (กรอ. จังหวัดระยอง) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑) เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง กรม และนโยบายของจังหวัด รวมทั้งเพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ประกอบกับเพื่อเป็นการติดตามผลการประชุมฯ ครั้งที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงครามศาลากลางจังหวัดระยอง โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์