• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

“พาณิชย์”เคาะไม่จ่ายชดเชยส่วนต่าง“ปาล์ม”งวดที่ 11 หลังราคาพุ่งเกินเพดานประกัน

https://www.commercenewsagency.com 12 ต.ค. 2563 อ่าน [4]

...
“พาณิชย์”เคาะไม่จ่ายส่วนต่างโครงการประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน งวดที่ 11 หลังราคาผลปาล์มดิบขยับขึ้นเกินเพดานประกันรายได้ ล่าสุดอยู่ที่กิโลกรัมละ 4.46 บาท ถือเป็นการไม่ต้องจ่ายชดเชยอีกครั้งในรอบ 5 งวด “จุรินทร์”ย้ำประกันรายได้ปาล์มปี 2 มีแน่ กำลังรอเข้าที่ประชุม ครม. เงื่อนไขเหมือนเดิม เพิ่มเติม คือ มาตรการคู่ขนานดันราคาเพียบ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า วันที่ 9 ต.ค.2563 นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-63 ได้ลงนามในประกาศกำหนดราคาตลาดอ้างอิงงวดที่ 11 คิดราคาเฉลี่ยวันที่ 9 ก.ย.-8 ต.ค.2563 สำหรับผลปาล์มทะลายคุณภาพน้ำมันที่ 18% มีราคาอยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 4.46 บาท สูงกว่าราคาเป้าหมายที่กก.ละ 4 บาท ไม่มีส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกับราคาตลาดอ้างอิง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงไม่ต้องจ่ายชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มสำหรับงวดนี้ ที่เดิมจะต้องจ่ายในวันที่ 15 ต.ค.2563

ล่าสุดคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ได้มีมติให้ต่ออายุโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-63 ออกไปอีก 3 เดือน (งวดที่ 10-12) โดยจะจ่ายชดเชยในวันที่ 16 ก.ย. , 16 ต.ค. และ 16 พ.ย.2563 จากเดิมโครงการได้สิ้นสุดลงในเดือนส.ค.2563 เพื่อช่วยเหลือชาวสวนปาล์ม เพราะยังมีวงเงินจากโครงการเดิมเหลืออยู่กว่า 6,000 ล้านบาท หากจะรอโครงการใหม่ อาจต้องใช้เวลา และกระทบกับรายได้ของชาวสวนปาล์ม หากราคาต่ำกว่าราคาประกันรายได้
สำหรับปริมาณผลปาล์มที่ใช้คำนวณเงินชดเชยส่วนต่างสำหรับงวดที่ 10-12 กำหนดไว้ที่เฉลี่ย 242.17 กิโลกรัมต่อไร่ต่องวด คูณด้วยจำนวนไร่ที่ปลูกจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่

ก่อนหน้านี้ การจ่ายชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ได้จ่ายงวดที่ 1 และ 2 แต่พอมาถึงงวดที่ 3-5 ไม่ได้จ่ายชดเชย เพราะราคาผลปาล์มสูงกว่าราคาประกันรายได้ แต่งวดที่ 6 กลับมาจ่ายอีกครั้ง ในอัตรา 0.97 บาทต่อกก. งวดที่ 7 จ่าย 0.82 บาทต่อกก. และงวดที่ 8 จ่าย 0.99 บาทต่อกก. งวดที่ 9 จ่าย 0.66 บาทต่อกก. และงวดที่ 10 จ่าย 0.46 บาทต่อกก. ถือเป็นการจ่าย 5 งวดติดต่อกัน แต่พองวดที่ 11 ไม่ต้องจ่ายอีกครั้ง


ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า เมื่อช่วงต้นเดือนต.ค.2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางไปพบปะหารือกับตัวแทนเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยได้ยืนยันว่าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มปีที่ 2 ได้ผ่านการพิจารณาจาก กนป. แล้ว กำลังเตรียมเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยเงื่อนไขประกันรายได้ที่กก.ละ 4 บาท เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% ไม่เกิน 25 ไร่ และจะมีมาตรการเสริมเพื่อผลักดันราคา เช่น การส่งเสริมการใช้น้ำมันบี 10 การติดตั้งเครื่องตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์ม การบริหารจัดการการนำเข้า และการผลักดันนโยบายปาล์มยั่งยืน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์