• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชาสัมพันธ์จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 3 ฉบับที่ 3

สำนักงานพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ. 15 ต.ค. 2563 อ่าน [5]

...
สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำจุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (รายสี่เดือน) เพื่อประชาสัมพันธ์ในการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือน รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินการต่าง ๆ ของ ก.พ.ค. 

ดาวน์โหลดสื่อสิ่งพิมพ์ จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 คลิกที่นี่หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่าง>>

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

จุลสาร ก.พ.ค. News.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์