• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

วางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงบูรณาการภายใต้วิสัยทัศน์ “กองทุนฟื้นฟูฯ ผลิต พาณิชย์ตลาด”

16 ต.ค. 2563 อ่าน [4]

...
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวสุวีรยา  ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมหารือกับ นายคมกฤช  แกวลี หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดระยองพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงบูรณาการภายใต้วิสัยทัศน์ “กองทุนฟื้นฟูฯ ผลิต พาณิชย์ตลาด” ณ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง ชั้น 3 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  โดยได้ร่วมกันกำหนดแผนงานโครงการ ประจำปี 2564 และจัดทำฐานข้อมูลสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ตลาด ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์