• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๙ (นายจิรายุ นันท์ธราธร)

6 ก.ย. 2561 อ่าน [3]

...

  วันอังคาร ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ ๙ (นายจิรายุ นันท์ธราธร) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ  
ในพื้นที่จังหวัดระยอง และรับฟังรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญจากหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง

         ในส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองได้รายงาน การแก้ไขปัญหาสินค้าทางการเกษตรประสบปัญหาราคาตกต่ำ (สับปะรด) รวมทั้งผลความคืบหน้าการดำเนินการระบบเฟรนไชส์สร้างอาชีพ การส่งเสริมสินค้า OTOP วางจำหน่ายที่ร้านธงฟ้าการยกระดับร้านธงฟ้าประชารัฐ ระบบแอปพลิเคชั่นผ่านโทรศัพท์มือถือ “ถุงเงินประชารัฐ” ในการตรวจติดตามฯ ครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์