• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชณ์จังหวัดระยอง ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว

11 ก.ย. 2561 อ่าน [3]

...

              วันจันทร์ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการขายพืชผลทางการเกษตรของจังหวัดระยอง ซึ่งทางคณะอนุกรรมาธิการ ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามที่ได้รับทราบข้อมูลว่าสวนสุภัทราแลนด์ได้ร่วมกับเครือข่ายผลไม้ ๕๓ เครือข่าย จัดทำการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรปลอดสารพิษ โดยให้นักท่องเที่ยเข้าเยี่ยมชมสวนผลไม้ มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้วิถีเกษตร การดำรงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งการท่องเที่ยวในรูปแบบดังกล่าวก่อให้เกิดรายได้กับชุมชนและเกษตรกรเป็นไปตามยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง ที่จะให้มีการพัฒนาผลไม้อินทรีย์จังหวัดระยองสู่ตลาดโลก ซึ่งเป็นต้นแบบ ที่ดีของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ สวนสุภัทราแลนด์ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์