• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

14 ก.ย. 2561 อ่าน [4]

...

วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า ร้านคุณหน่อย เฟรชมาร์ท อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีการจำหน่ายสินค้าโดยคิดราคาไม่ตรงกับป้ายที่แสดงราคาสินค้าไว้  จากการตรวจสอบร้านค้าฯ ดังกล่าวมีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าต่าง ๆ ภายในร้าน
อย่างถูกต้องและชัดเจน และกรณีเรื่องร้องเรียนราคาการจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับป้ายแสดงราคาสินค้า ทางเจ้าหน้าที่ ได้ทำการทดลองซื้อสินค้าดังกล่าว ปรากฏว่าราคาจำหน่ายสินค้าตรงกันกับป้ายราคาที่แสดงไว้

 

ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้แจกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๕๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ให้ทางร้านค้าฯ ได้รับทราบข้อกฎหมาย พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเคร่งครัด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองได้แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบทางโทรศัพท์แล้ว พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฏิบัติการแล้ว

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์