• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ร่วมประชุม ผ่านระบบ Web Conferenceเพื่อหารือและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด ครั้งที่ 1/2564

4 พ.ย. 2563 อ่าน [1]

...
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยองพร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Web Conference จาก สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารือและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด ครั้งที่  1/2564 โดยมี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์) เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบฯ ครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์