• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก ระดับจังหวัด

9 พ.ย. 2563 อ่าน [2]

...
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก ระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์