• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

11 พฤศจิกายน 2563 เปิดลงทะเบียน “คนละครึ่ง” รอบที่ 2

เพจคนละครึ่ง 10 พ.ย. 2563 อ่าน [4]

...
ผู้ที่พลาดสิทธิลงทะเบียนโครงการ “คนละครึ่ง” ที่มีผู้ลงทะเบียนครบ 10 ล้านคน ไปเมื่อวันที่ 27 ต.ค. ที่ผ่านมา ฟังทางนี้.... ล่าสุด กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มีผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิและไม่เริ่มใช้สิทธิภายในกำหนด 14 วัน จึงได้มีการเริ่มตัดสิทธิ ซึ่ง ณ วันที่ 9 พ.ย. 63 มีจำนวนกว่า 2.3 ล้านสิทธิ โดยยอดลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบและสิทธิที่ถูกตัดในแต่ละวันจะถูกรวบรวมนำมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนอีกครั้ง ในวันที่ 11 พ.ย. 63 (11.11) ระหว่างเวลา 06:00-23:00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง .com หรือ ณ สาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย จนกว่าจะครบจำนวน ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนต้องไม่เคยได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งมาก่อน และผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งจะไม่สามารถใช้สิทธิมาตรการช้อปดีมีคืนได้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์