• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง

11 พ.ย. 2563 อ่าน [5]

...
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง วิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่างเป็นชุมชนที่ยึดอาชีพทำสวนยางพาราเป็นหลักและต่อยอดด้วยการแปรรูปจากยางพาราธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ Kaika (ไก่กา) อาทิ อาสนะ เบาะรองนั่ง เบาะรองหลัง ที่นอนปิกนิก หมอน หน้ากากผ้า ตุ๊กตานวดมือ ซึ่งออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากความต้องการของลูกค้า และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ โดยทางร้านมีความมุ่งมั่นที่จะแปรรูปยางพารา ให้รองรับทุกอิริยาบถในชีวิตประจำวัน "ยืน-เดิน-นั่ง-นอน" เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของผู้รักสุขภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์