• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการถุงเงินประชารัฐ

19 ก.ย. 2561 อ่าน [5]

...

 วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการถุงเงินประชารัฐ (โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) “ถุงเงินประชารัฐ”) ณ ตลาดสดสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีร้านค้าสนใจเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก โดยวันนี้มีร้านค้ายื่นเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๕ ราย และสำหรับร้านค้าที่ยื่นเอกสารสมัครภายหลัง ทางผู้จัดการตลาดสดสตาร์จะจัดส่งเอกสารให้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์