• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดระยอง (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

19 ก.ย. 2561 อ่าน [3]

...

  วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดระยอง (กพร.ปจ.)  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดระยอง โดย นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้

                  ในส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้ประชาสัมพันธ์โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ให้คณะอนุกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังกล่าวต่อไป

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์