• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 7 ผ่านระบบ VDO Conference

12 พ.ย. 2563 อ่าน [4]

...
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 7  ผ่านระบบ VDO Conference  เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่กรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน โดยร่วมกับภาคเอกชน ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ และห้างท้องถิ่นทั่วประเทศ ลดราคาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้ชื่องาน “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน” Lot 7  ในระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน โดยมี รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการค้าภายใน (นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม) เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบฯ ครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์