• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการปรับภาพลักษณ์ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านโชว์ห่วย "สวย สว่าง สะอาด สบาย ไตล์ 4.0"

24 ก.ย. 2561 อ่าน [3]

...

ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการปรับภาพลักษณ์ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านโชว์ห่วย  ให้มีองค์ประกอบ 5 สน ได้แก่ สวย สว่าง สะอาด สะดวก สบาย เพื่อสร้างความเข้มแข็งดึงดูดลูกค้า และเพิ่มยอดขายให้แก่ร้านค้า จึงขอประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์