• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน”จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

23 พ.ย. 2563 อ่าน [1]

...
          วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารอนกประสงค์ เทศบาลตำบลน้ำคอก หมู่ 4 ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการสนับสนุนการจัดหน่วยบริการประชาชนในลักษณะบริการเคลื่อนที่ออกไปตั้งอยู่ในแหล่งหมู่บ้านชุมชน ในการสนับสนุนการจัดหน่วยบริการประชาชนในลักษณะบริการเคลื่อนที่ออกไปตั้งอยู่ในแหล่งหมู่บ้านชุมชน โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีฯ เปิดโครงการ

              ในส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าของกลุ่มห้วยยางฟื้นฟูเกษตรกร อำเภอแกลง จังหวัดระยอง อาทิ น้ำยาล้างจาน ปุ๋ยก้อน ไม้กวาดขวดพลาสติก รวมทั้งจัดนิทรรศการและแจกเอกสารความรู้งานด้านต่าง ๆ ของกระทรวงพาณิชย์ โดยมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์