• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2563

24 พ.ย. 2563 อ่าน [18]

...
 วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อร่วมการบริหารจัดการเตรียมการรองรับกระจายผลผลิต แก้ไขปัญหาราคาผลผลิตสับปะรดของจังหวัดระยอง ตามนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” และได้แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติเสนอ ประกอบด้วย การแก้ไขปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมสับปะรด สถานการณ์สับปะรดปี 2563 การปรับปรุงยุทธศาสตร์สับปะรดปี 2560-2569 และหลักการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์