• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรม “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” Lot 7

24 พ.ย. 2563 อ่าน [13]

...
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรม  “พาณิชย์ลดราคา  ช่วยประชาชน” Lot 7 ตามนโยบายรัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย์ นำโดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยร่วมกับภาคเอกชนประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ และห้างท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแล และให้คำแนะนำกับผู้จำหน่ายสินค้าให้มีการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และของใช้ในชีวิตประจำวันลดราคาสินค้าสูงสุด 70% สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์