• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายและส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าชุมชนภายใต้โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐฯ รายจังหวัดและรายภาค

26 ก.ย. 2561 อ่าน [3]

...

 วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายและส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าชุมชนภายใต้โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐฯ รายจังหวัดและรายภาค  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ศูนย์กระจายสินค้าระดับจังหวัดและอำเภอ หรือร้านค้าที่สนใจ
ผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ (
Supplier) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้าชุมชน สถาบันการศึกษา พาณิชย์จังหวัด หรือผู้แทนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี  โดยจังหวัดระยองมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมในการสัมมนาฯ ครั้งนี้จำนวน  ๕ ราย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์