• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ขอเชิญชวนอุดหนุน "สับปะรดทองระยอง"

25 พ.ย. 2563 อ่าน [40]

...
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ขอเชิญชวนอุดหนุน "สับปะรดทองระยอง " เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดระยอง

สับปะรดผลสดคละไซส์
>บรรจุถุงละ 10 กิโลกรัม
>ราคาถุงละ 120 บาท

จัดส่งอำเภอละ 100 ถุงขึ้นไป

หมายเหตุ : จัดส่งเมื่อมียอดรวมสั่งซื้อตั้งแต่ 100 ถุง ขึ้นไปของแต่ละอำเภอในพื้นที่จังหวัดระยอง หากมียอดรวมสั่งซื้อแต่ละอำเภอไม่ถึง 100 ถุง ขออนุญาตยกเลิกการจัดส่งสินค้า (จัดส่งอำเภอละ 4-5 จุด ขั้นต่ำจัดส่ง 20 ถุงต่อ 1 จุด)

 
#จัดส่งเฉพาะพื้นที่จังหวัดระยอง
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์