• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

27 ก.ย. 2561 อ่าน [3]

...

           วันพุธ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วน ตลอดจนหารือ ข้อราชการงานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดระยองเป็นประจำทุกเดือน โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม

(มุขหลัง) ศาลากลางจังหวัดระยอง

                                                         สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบเรื่องข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดระยอง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑และข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดระยอง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์