• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ

27 ก.ย. 2561 อ่าน [2]

...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมาย และการจัดทำแผนแม่บทแก้ไขปัญหาด้านน้ำเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ มีความสมบูรณ์สอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่
ณ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีเรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์