• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีมหามงคลรวมศาสนา ๓ ธันวาคม 2563

3 ธ.ค. 2563 อ่าน [2]

...
          วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีมหามงคลรวมศาสนา ๓ ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” โดยมี พระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง พร้อมด้วยพระสงฆ์ 9 รูป ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ ผู้นำศาสนาอิสลามกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและกล่าวดุอาอ์ขอพร ผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาพร ณ หอประชุมโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ. ระยอง เพื่อเป็นการรวมพลังศาสนิกชนทุกศาสนา แสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ศาสนิกชนมีจิตสำนึกที่ดี ตั้งใจปฏิบัติตนตามหลักคำสอนทางศาสนา โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อปท. ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนร่วมพิธีฯ ครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์