• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่

8 ธ.ค. 2563 อ่าน [1]

...
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่  ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาระยอง และห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาระยอง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ และเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าไม่ตรงฉลากฉวยโอกาสขึ้นราคา จากการลงพื้นที่พบว่าผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาถูกต้อง ชัดเจน และไม่มีการจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร พร้อมทั้งได้แจกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 71 พ.ศ. 2563 เรื่องการแสดงสินค้าและค่าบริการให้ผู้ประกอบการได้รับทราบและปฏิบัติ ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์