• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

2 ต.ค. 2561 อ่าน [4]

...

 วันอังคาร ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ประชุมสำนักงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของทุกกลุ่มงาน และแจ้งแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองในเดือนถัดไป ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง สำเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีนางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง (ชั้น ๒) ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์