• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดระยอง

14 ธ.ค. 2563 อ่าน [1]

...
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดระยอง และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และร่วมรับชมการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์