• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการตามโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ”

14 ธ.ค. 2563 อ่าน [1]

...
            วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการตามโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดตลาดชุมชนสำหรับจำหน่ายสินค้า มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มช่องทางการตลาด ให้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการ  และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ รวมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยจัดขึ้น ณ บริเวณเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าจำนวน 10 ราย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์