• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ของบริษัท นิรันดร์ (ประเทศไทย) จำกัด

4 ต.ค. 2561 อ่าน [6]

...

วันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ของบริษัท นิรันดร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประมูลซื้อข้าวสารเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกรดมะนาว จากคลังในความรับผิดชอบขององค์การคลังสินค้า (อ.ค.ส.) และองค์การตลาดตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) ณ บริษัท นิรันดร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองซึ่งเป็นสถานที่นำข้าวไปใช้ในอุตสาหกรรม เพื่อทำการตรวจสอบบัญชีคุมสินค้าและปริมาณรับ – จ่าย ข้าวสาร
ของ บริษัท นิรันด์ (ประเทศไทย) จำกัด  โดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานในการตรวจสอบฯ ครั้งนี้

     ทางคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบตามเอกสารที่ทางองค์การคลังสินค้า (อ.ค.ส.) และองค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) ชี้แจงและรับฟังกระบวนการผลิตที่ทางตัวแทนบริษัทฯ ได้ชี้แจงในครั้งนี้ด้วย


 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์