• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างข้าวโพด งวดที่ 2 ได้เงิน 88,449 ครัวเรือน รับสูงสุด 6,844.8 บาท

https://www.commercenewsagency.com 19 ธ.ค. 2563 อ่าน [1]

...
“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด งวดที่ 2 ของโครงการประกันรายได้ปีที่ 2 ในอัตรากิโลกรัมละ 0.32 บาท จ่ายให้กับเกษตรกรที่ระบุวันเก็บเกี่ยว 20 พ.ย.-19 ธ.ค.63 ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ มีเกษตรกรได้ประโยชน์รอบนี้ 88,449 ครัวเรือน รับเงินสูงสุด 6,844.8 บาท
         
นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2563/64 หรือประกันรายได้ข้าวโพดปี 2 งวดที่ 2 สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2563 และระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.-19 ธ.ค.2563 มีสิทธิที่จะได้รับส่วนต่างรอบวันที่ 20 ธ.ค.2563 สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5% ในอัตรากิโลกรัม (กก.) ละ 0.32 บาท เนื่องจากปัจจุบันราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอยู่ที่ กก.ละ 8.18 บาท จากราคาที่ประกันรายได้กก.ละ 8.50 บาท
         
ทั้งนี้ ในการคำนวณปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ได้ใช้วิธีการเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2561/62-2563/64) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 713 กิโลกรัม (กก.) ต่อไร่ คูณด้วยจำนวนไร่ตามที่เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนไว้ แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ซึ่งงวดที่ 2 นี้ เกษตรกรจะได้ชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 6,844.8 บาท มีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 88,449 ครัวเรือน 122,352 แปลง 1,398,591 ไร่

“ในส่วนของข้าวโพดปี 2 เริ่มจ่ายงวดแรกเมื่อวันที่ 20 พ.ย.2563 สำหรับเกษตรกรที่ปลูกตั้งแต่ 1 มิ.ย.2563 และแจ้งเก็บเกี่ยวก่อน 20 พ.ย.2563 งวดที่ 2 คือ กลุ่มที่แจ้งเก็บเกี่ยวช่วงเดือนที่ผ่านมา ก็จะได้รับเงินส่วนต่างเข้าบัญชีโดยตรงในวันที่ 20 ธ.ค.2563 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดที่กำลังเพาะปลูกอยู่ เกษตรกรส่วนใหญ่ได้แจ้งปลูกและแจ้งวันเก็บเกี่ยวไว้แล้ว เมื่อถึงเวลา หากราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงต่ำกว่าราคาเป้าหมายที่รัฐบาลประกันรายได้ไว้ ก็จะได้รับส่วนต่าง ยกเว้นราคาข้าวโพดในช่วงนั้นพุ่งขึ้นสูงทะลุราคาที่ประกันรายได้ไว้ คือ กก.ละ 8.50 บาท”นางมัลลิกากล่าว
         

สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 เป็น 1 ใน 5 พืชเกษตรที่รัฐบาลใช้หลักประกันรายได้ให้กับเกษตรกร โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 18 ส.ค.2563 ในกรอบวงเงิน 1,912 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประกันรายได้ที่กก.ละ 8.50 บาท ความชื้น 14.5% ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ โดยจะจ่ายส่วนต่างเดือนละครั้งทุกวันที่ 20 จนสิ้นสุดโครงการ มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดทั้งประเทศ 4.5 แสนครัวเรือน ปลูกมากที่สุด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ รองลงมา คือ จังหวัดตาก เชียงราย และกระจายอยู่ 17 จังหวัดภาคเหนือ กับหลายจังหวัดในภาคอีสานและมีภูมิภาคอื่นด้วยเล็กน้อย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์