• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ค.ป.จ. ระยอง) ครั้งที่ 4/2563

21 ธ.ค. 2563 อ่าน [2]

...
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ค.ป.จ. ระยอง) ครั้งที่ 4/2563 เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของ ส.ป.ก. ระยอง โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์