• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงาน ปู...ฮิ...หอย...ฮะ @ อ่าวมะขามป้อม ถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล จังหวัดระยอง

8 ต.ค. 2561 อ่าน [3]

...

  วันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงาน ปู...ฮิ...หอย...ฮะ @ อ่าวมะขามป้อม ถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล จังหวัดระยอง @ อ่าวมะขามป้อม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล กระตุ้นการท่องเที่ยววิถีไทย เผยแพร่เอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดระยอง และปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยสู่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองยิ่งขึ้นไป รวมทั้งเป็นการกระตุ้นกระแสการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าสู่จังหวัดระยอง โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 5-6ตุลาคม 2561 ณ ชุมชนอ่าวมะขามป้อมตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์