• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์

25 ธ.ค. 2563 อ่าน [5]

...
         วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ในพื้นที่ อ.เมืองระยอง อ.บ้านฉาง และ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ดังนี้
1. ร้านยวมนต์เภสัช อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
- หน้ากากผ้า ราคาชิ้นละ 26 บาท
2. ร้านเมืองยาเภสัช อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
- หน้ากากอนามัย ราคากล่องละ 120 บาท
3. ร้านไชยรัตน์ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- หน้ากากอนามัยสีเขียว ราคากล่องละ 120 บาท
4. ร้านคลังโอสถ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- หน้ากากอนามัย ราคากล่องละ 100-120 บาท
5. ร้านเรือนยาฟาร์ม่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- หน้ากากอนามัย ราคา 25 บาท (แพ็คละ 10 ชิ้น)
6. จุฬาฟาร์มาซี 2 อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- หน้ากากอนามัย ราคากล่องละ 100 บาท
         ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศ กกร. และเจลแอลกอฮอล์มีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ประชาชนสามารถหาซื้อสินค้าได้ ร้านค้ามีการปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฯ ได้กำชับให้ผู้ประกอบการห้ามจำหน่ายสินค้าเกินราคาควบคุม ห้ามกักตุนสินค้า หรือห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ซึ่งผู้ประกอบการยินดีปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้แจกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ ฉบับที่ 27 พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการจำหน่ายหน้ากากอนามัย


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์