• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์

28 ธ.ค. 2563 อ่าน [1]

...
 วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ในพื้นที่ อ.วังจันทร์ และ อ.เขาชะมา จ.ระยอง ดังนี้
    1. ร้านปิ่นทองฟาร์มาซี
       - หน้ากากผ้า ราคาชิ้นละ 26 บาท
    2. ร้านศาลาโอสถ
        - หน้ากากอนามัย ราคากล่องละ 125 บาท
    3. พรณรงค์เภสัช
        - เจล ขนาด 30 มล. ราคา 50 บาท
        - เจล ขนาด 100 มล. ราคา 70 บาท
    4. Mini Big c
        - เจล ขนาด 50 มล. ราคา 19-29 บาท
        - เจล ขนาด 500 มล. ราคา 79 บาท
    5. ร้านสุทัศน์ฟาร์มา
       - หน้ากากอนามัย ราคากล่องละ 100 บาท (50 ชิ้น)
       - เจล ขนาด 105 มล. ราคา 60 บาท
    6. บ้านยาสี่แยก
        - เจล ขนาด 50 มล. ราคา 65 บาท
        - เจล ขนาด60 มล. ราคา 60 บาท
จากการลงพื้นที่ พบว่าร้านขายยามีหน้าการอนามัยทางการแพทย์ แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์จำหน่าย และจำหน่ายในราคาปกติ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศ กกร. และเจลแอลกอฮอล์มีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ประชาชนสามารถหาซื้อสินค้าได้ ร้านค้ามีการปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฯ ได้กำชับให้ผู้ประกอบการห้ามจำหน่ายสินค้าเกินราคาควบคุมห้ามกักตุนสินค้า หรือห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ซึ่งผู้ประกอบการยินดีปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้แจกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ ฉบับที่ 27 พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจำหน่ายหน้ากากอนามัย


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์