• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมถ่ายทอดการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1/2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

29 ธ.ค. 2563 อ่าน [1]

...
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมถ่ายทอดการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1/2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ตามคำสั่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ที่ 26/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระยองโดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า เสนอการจัดการความรู้ (KM) เรื่องการปฏิบัติงาน ออกตรวจหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์ การควบคุมราคาการจำหน่าย การปิดป้ายราคา การปฏิเสธการจำหน่าย การกักตุน พร้อมทั้งบทลงโทษทางกฎหมาย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์