• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการด้านการปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุม ภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง

4 ม.ค. 2564 อ่าน [3]

...
วันจันทร์ ที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวนรารัตน์ อนุรักษานุตร์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการด้านการปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุม ภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยมี นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งนี

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์