• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์

8 ม.ค. 2564 อ่าน [1]

...
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ดังนี้
  1.  ร้านหมอลลิตา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
        - หน้ากากผ้า ชิ้นละ 20 บาท
        - เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 50 มล. ราคา 50-60บาท
        - เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 500 มล. ราคา 220 บาท
  2. ร้านเมษา ฟาร์มาซี อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
         - เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 50 มล. ราคา 50 บาท
         - เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 500 มล. ราคา 240 บาท
 3. ร้านยาดี อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
       - หน้ากากผ้า ราคาชิ้นละ 10 บาท
จากการลงพื้นที่ พบว่าร้านขายยามีหน้าการอนามัยทางการแพทย์ แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์จำหน่าย และจำหน่ายในราคาปกติ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศ กกร. และมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่  ซึ่งผู้ประกอบการยังสามารถสั่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง ร้านค้า
มีการปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฯ ได้กำชับให้ผู้ประกอบการห้ามจำหน่ายสินค้า
เกินราคาควบคุม ห้ามกักตุนสินค้า หรือห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ซึ่งผู้ประกอบการยินดีปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้แจกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ ฉบับที่ 27 พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจำหน่ายหน้ากากอนามัยดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์