• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง รณรงค์ใช้หน้ากากผ้า

13 ม.ค. 2564 อ่าน [1]

...
"หน้ากากผ้า ทางเลือกของคนไม่ป่วย"
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวระยองใช้หน้ากากผ้า
-กรณีไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ที่มีผู้คนแออัด
-กรณีไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ที่มีผู้คนแออัด
นอกจากจะประหยัดแล้ว ยังช่วยลดการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในผู้ติดเชื้อและบุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์